Algemene voorwaarden

De luchtkussens, oudhollandse en zeskampspelletjes van Veel-Fun mogen alleen door volwassenen of onder toezicht van een volwassene, door kinderen worden gebruikt. Veel-Fun erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten geleverd door Veel-Fun. Er dient bij elk spel een volwassene aanwezig te zijn. De huurder verplicht zich erop toe te zien dat men oordeelkundig met het materiaal omgaat en is daarvoor volledig verantwoordelijk.

Wanneer u één of meerdere artikelen huurt, vragen wij u een verhuurovereenkomst te tekenen. Aan de verhuur van onze producten zijn de volgende voorwaarden verbonden.

·        De huurder ondertekent de verhuurovereenkomst

·         Het huurbedrag en de borg dient u bij afhalen/brengen contant te voldoen.

·         De huurder is verantwoordelijk voor het deugdelijk vervoeren van het materiaal en aansprakelijk voor de eventuele schade van het materiaal van Veel-Fun of van het materiaal van anderen.

·        De borgsom wordt vooraf overeengekomen. Bij het terugbrengen van de artikelen wordt de borgsom teruggeven, mist alles in goede staat verkeerd.

·        Bij annulering van de reservering wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht.

·        De datum van terugbezorging van de gehuurde artikelen wordt in overleg met de verhuurder vastgesteld.

·        De huurder dient de artikelen op de afgesproken datum terug te brengen. Bij te laat terugbezorgen wordt een boete in rekening gebracht. Dit komt overeen met de helft van de huurprijs.

·         De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder.

·        De huurder reinigt te gehuurde artikelen niet zelf (en laat deze niet reinigen); de artikelen worden ongewassen teruggebracht.

·        Indien er in de huurperiode niet te verwijderen vlekken in de gehuurde artikelen zijn gekomen, wordt de huurder een boete in rekening gebracht.

·        Het dragen van de verkleedkleren en het gebruik van de gehuurde accessoires is op eigen risico.

·        Bij de kisten wordt de inhoud met de klant doorgenomen aan de hand van een checklist. Acceptatie van de kist door de klant betekent dat het pakket compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden. Indien zaken niet in orde worden bevonden worden deze ter plekke vervangen, ofwel wordt hiervan een aantekening gemaakt.

·        Indien de huurder niet aan de huurvoorwaarden voldoet, zijn de daaraan verbonden kosten voor de rekening van de huurder.

·        Het is de huurder niet toegestaan de spullen van Veel-Fun te verhuren aan derden.

Extra overeenkomsten bij het huren van een luchtkussen.

·         De attractie moet altijd onder toezicht van een volwassene staan.

·         De kinderen mogen niet op de randen klimmen.

·         Op het luchtkussen met de boog niet meer 6 kinderen tegelijk en op het luchtkussen met de pilaren niet meer dan 4 kinderen tegelijk.

·         Huurder heeft de plicht bij harde wind de attractie tijdelijk uit te zetten.

·         Huurder kan Veel-Fun op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voorvloeien uit het gebruik van onze attracties.

·         Na afloop van de huurperiode brengt u de attractie op de afgesproken tijd weer retour. Bij te laat terugbrengen van attracties berekenen wij de daghuur aan u door.

·         Het gehuurde dient compleet, schoon, droog en netjes (klein) ingepakt retour worden gebracht. Springkussens opvouwen en voorzien van spanband of touw.

For a language such as french, only the most extreme cases of dialectical differences, such as between parisian and qu b cois or cajun, pose considerable difficulties for both learners and native speakers of https://justdomyhomework.com/ dialects close to the standard

Comments are closed